pl | en


Sound Postcard: Tyniec

(The Benedictine Abbey in Tyniec, 2011)


1. Przystanek autobusowy Tyniec
2. W drodze do Opactwa
3. Brama główna
4. Na wieży kościoła
5. Dzwon
6. Opat tyniecki ojciec Bernard Sawicki OSB
7. Dziedziniec klasztorny
8. Czarna brama
9. Ogród mnichów
10. Krużganki
11. Biblioteka Opactwa
12. Drukarnia
13. Kuchnia
14. Przejście Wspólnoty przed posiłkiem
15. Obiad
16. Dziedziniec w deszczu
17. Godzina Czytań
18. Godzina Czytań: czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła
19. Ojciec Jan Paweł Konobrodzki OSB
20. Nieszpory
21. Ogród mnichów w deszczu słyszany z tunelu
22. Kompleta
23. Bogurodzica
24. Opactwo przed zamknięciem drzwi i milczeniem


Recorded and mixed: April-May 2010 - Marcin Dymiter

Mastering: June 2010 - Cezary Joczyn, Marcin Dymiter

Idea of "Sound Postcards... " series: Marcin Dymiter

The Benedictine Abbey in Tyniec
Benedictine Culture Institute Chronić dobro
ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
www.benedyktyni.eu

The Benedictine Abbey in Tyniec is the oldest active monastery in Poland.